Mula-Natanauan, Bethlehem

Rheumatologist

Mula-Natanauan, Bethlehem

Clinic Schedule

Batangas

Metro Lemery Medical Center

Lemery Batangas

Sat 9-12NN

0951 695 4793

Batangas

St Frances Cabrini Medical Center

Sto Tomas City Batangas

Fri 9-12NN

043 778 4811

Batangas

Batangas Healthcare Specialists Medical Center

Sto Tomas City Batangas

Wed 9-12NN

0949 858 9988

Sto Tomas City Batangas

Telemedicine